NAŠI POSLOVNI PODACI

Sedište PRINT LINE je opština Čajetina, mesto Mačkat, adresa Mačkat bb

Pretežna delatnost je Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona.

 PIB

101072236

Matični broj:

17290932

Šifra delatnosti:

1729

Zakonski zastupnik:

Dejan Đurić - Direktor

Tekući račun:

330-30000710-88